OM NOFAB

VÅR VISION

Nordiska Omsorgsfastigheter utvecklar, äger och förvaltar vård- och omsorgsfastigheter tillsammans med kommuner och privata vårdgivare. Vår specialitet är att utveckla moderna vård- och omsorgsfastigheter tillsammans med kommuner och vårdoperatörer. Vår vision är att vara den självklara leverantören av fastigheter för några av samhällets viktigaste arbetskrafter. Det viktigaste för att nå dit är ett aktivt arbete för att skapa långsiktiga relationer med alla våra hyresgäster och intressenter.

Vi bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete och verkar för hållbarhet och långsiktighet i utveckling, förvaltning och ägande. Genom att tänka hållbart och utveckla våra fastigheter efter kundernas skiftande behov, kan vi utveckla fastighetsbranschen samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.

”Vår vision är att vara den självklara leverantören av fastigheter för några av samhällets viktigaste arbetskrafter”

Nordiska Omsorgsfastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning och vård. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Nordiska Omsorgsfastigheter ingår i koncernen Alhem Fastigheter som är en långsiktigt aktör på fastighetsmarknaden. Alhem bedriver, genom sina dotter- och intressebolag, utveckling och förvaltning av alla typer av fastigheter – allt från bostads och kommersiella fastigheter till samhällsfastigheter. Alhem har en snabbrörlig organisation med korta beslutsvägar.

Nordiska Omsorgsfastigheter förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning och vård.

vår historia

hållbart byggande

Vi bygger långsiktigt hållbara äldreboenden med låg energiförbrukning. Fastigheterna är miljöcertifierade och anpassade efter de senaste rönen i branschen – alla boenden skall uppfylla klassifikationen Miljöbyggnad Silver. Vårt team av projektledare, arkitekter, konstruktörer och installationskonsulter har mångårig erfarenhet från utveckling av vårdboenden. Erfarenheten gör att vi tillsammans kan tillföra byggprojekt ett kritiskt och konstruktivt tänk redan från start.

Vi väljer material och metoder som är skonsamma för miljön i såväl bygg- som bruksskede. Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya sätt att minska belastningen på miljön i alla delar av byggprocessen och förvaltningen, och vi ställer höga krav på våra samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer.

Vi arbetar ofta med prefabricerade trämoduler. Dessa byggs i fabrik i torr inomhusmiljö med kvalitetssäkrade material och hög färdigställandegrad. Trä är ett byggnadsmaterial som är lågemitterande, CO2-neutralt, och förnybart och har låg energiförbrukning.